Privacy Policy- Nederlands

SMARTe Privacybeleid

SMARTe Inc. (“collectief gekend als SMARTe) is het gegeven-als-Dienst platform van de wereld voor verkoop en marketing. Wij begrijpen dat u geeft om hoe informatie over u wordt gebruikt. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe SMARTe persoonlijke gegevens beheert die zijn verzameld, ontvangen of onderhouden. We verzamelen informatie over bedrijven en zakenmensen (“Bedrijfsinformatie”) en alle andere soorten informatie via onze website en andere online diensten (de “Site”).

Bij SMARTe Inc., wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid heeft betrekking op de verschillende manieren waarop we uw informatie verzamelen en beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen en behandeld.

Voor inwoners van de staat Californië, klik hier om meer te weten te komen over uw rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”).

SMARTe-website

‍‍SMARTe heeft toegang tot deze website zonder uw persoonlijke gegevens te onthullen. Bij het downloaden van materiaal dat is ontwikkeld door onze interne onderwerpexperts OF tijdens het abonneren op onze blogs/nieuwsbrieven OF tijdens het invullen van een demo-aanvraagformulier, kunnen we echter uw persoonlijke informatie zoals uw naam, telefoonnummer of e-mail-id verzamelen die nodig kan zijn om ons te helpen een betere klantenservice te bieden en we handhaven de hoogste niveaus van vertrouwelijkheid met betrekking tot uw informatie.

Dit gedeelte van het beleid is van toepassing op de Website. He is niet van toepassing op een website van een derde partij, zelfs als de website van de derde partij links naar (of is gelinkt van) de website. Door toegang te krijgen tot, gebruik te maken van en/of informatie in te dienen via de Website, stemt u in met de in dit beleid beschreven praktijken met betrekking tot de daarbij verzamelde informatie zoals hierin beschreven. Als u het niet eens bent met dit beleid, moet u alle cookies uit uw browsercache verwijderen na het bezoeken van de website en onthoud van het bezoeken of gebruiken van de website.

Hoe verzamelt SMARTe Website Visitor Information?

Om alleen op de Website te surfen, bent u niet verplicht enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij kunnen echter niet-persoonlijk-identificeerbare informatie verzamelen. Net als vele commerciële websites gebruiken wij “cookies” en andere technologieën om niet-persoonlijk-identificeerbare informatie te verzamelen over bezoekers van de Website. Cookies laten webservers toe om de computer te herkennen die gebruikt wordt om een website te bezoeken. Cookies slaan informatie op die via uw browser wordt opgevraagd om activiteiten op gerelateerde websites te stroomlijnen en de online-ervaring gemakkelijker en persoonlijker te maken. Informatie die via cookies en webserver-logbestanden wordt verzameld, kan informatie bevatten zoals de datum en tijd van bezoeken, de bekeken pagina’s, IP-adressen, links naar/van een pagina, en de tijd die op een site wordt doorgebracht.

Informatie verzameld via de Website zal worden gebruikt voor de interne bedrijfsdoeleinden van SMARTe, met inbegrip van haar onderzoeken, verkoop en marketing. Wij kunnen IP-adressen gebruiken voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheer van de Diensten. Wij kunnen ook uw geschatte locatie afleiden uit uw IP adres.

De website kan opties bevatten voor bezoekers om informatie aan SMARTe te verstrekken, bijvoorbeeld om een productdemonstratie aan te vragen, een artikel te downloaden, enz. Dergelijke formulieren kunnen de mogelijkheid bieden om persoonlijke informatie in te dienen, zoals uw naam, functie, bedrijf, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer u informatie verstrekt op een Website, wordt uw informatie bovendien geassocieerd met het IP-adres dat u op dat moment gebruikt en dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen door uw Internet Service Provider.

Als u een van de Websites hebt bezocht en wilt weten welke informatie SMARTe eventueel over u heeft en u wilt deze informatie corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@smarteprivacy.com. Als u niet wilt dat wij telefonisch contact met u opnemen, kunt u ons een e-mail sturen op privacy@smarteprivacy.com met als onderwerp ‘Bel niet’, waarna wij u zullen afmelden.

Hoe verzamelt SMARTe klanteninformatie?

Bezoekers van onze Site kunnen ervoor kiezen om hun naam, e-mailadres en/of andere informatie in te dienen zodat zij meer te weten kunnen komen over onze diensten, zich kunnen registreren om deel te nemen aan een door SMARTe gesponsord evenement, of deel kunnen nemen aan een enquête, prijsvraag of sweepstake’s, onder andere.

Om gebruik te kunnen maken van de producten en diensten van SMARTe, kan het nodig zijn dat u zich registreert als gebruiker. Van tijd tot tijd kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u informatie toe te zenden en u op de hoogte te houden van producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. U zult altijd de mogelijkheid krijgen om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke e-mails. Uw contactinformatie kan ook worden gebruikt om u te bereiken in verband met kwesties betreffende uw gebruik van onze Site, met inbegrip van wijzigingen aan dit privacybeleid.

SMARTe een gebruiker zijn die via uw bedrijfslicentieovereenkomst toegang heeft gekregen tot de oplossingen van SMARTe. Uw werkgever kan eisen dat één of meer gebruikers globale rechten hebben op toegang tot alle informatie van iedere gebruiker die via het bedrijf toegang heeft. Indien u vragen of zorgen heeft over de rechten van andere personen binnen uw bedrijf om toegang te verkrijgen tot uw Gebruikersinformatie, Geuploade Informatie of Gebruikslogs, dient u deze vragen of zorgen te bespreken met de juiste persoon binnen uw bedrijf.

SMARTe biedt u de mogelijkheid om via uw Credit Card een abonnement te nemen op de oplossingen van SMARTe. Wij zullen deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel van het voldoen aan uw aankoopverzoek. Wij zullen de credit card informatie in een gecodeerde vorm opslaan en zullen deze niet opnieuw verkopen, delen of gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming. (De enige uitzonderingen worden beschreven in de secties hieronder over “Bekendmakingen aan dienstverleners”, “Bekendmakingen om wettelijke redenen” en “Bekendmakingen aan een koper van het bedrijf”).

Hoe gebruikt SMARTe de klanteninformatie?

‍De Klantinformatie kan worden gebruikt voor de rechtmatige zakelijke belangen van SMARTe in verband met uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van het beantwoorden van vragen van gebruikers en het voldoen aan verzoeken van gebruikers, het voltooien van transacties, het verlenen van klantenservice, het verzenden van administratieve informatie, en het personaliseren van de gebruikerservaring met de Diensten. We kunnen Klantgegevens gebruiken om onze gebruikers in het algemeen beter te begrijpen en om de inhoud en functionaliteit van de Services te verbeteren. Wij kunnen de Klanteninformatie gebruiken om u in de toekomst te contacteren om u te informeren over diensten, promoties, opportuniteiten en andere algemene informatie over SMARTe waarvan wij denken dat ze voor u interessant zal zijn. Wij kunnen de Klanteninformatie gebruiken om mogelijke inbreuken op de beveiliging van SMARTe of op licentieovereenkomsten te onderzoeken en te vervolgen.

SMARTe zal geen Klantinformatie bekendmaken aan derden behalve in verband met een rechtmatig gebruik zoals hierin uiteengezet, in verband met een bona fide juridisch geschil waarvoor dergelijke informatie relevant is,in antwoord op een geldige, dwingende gerechtelijke procedure, of zoals anderszins vereist door de wet. SMARTe zal, indien mogelijk, vertrouwelijkheidsovereenkomsten bekomen van elke persoon of entiteit aan wie Klanteninformatie wordt vrijgegeven en zal zich ervan verzekeren dat elke bestemmeling zich ertoe verbindt gepaste technologische veiligheidsmaatregelen te nemen.

SMARTe maakt gebruik van redelijke beveiligings- en back-upprocedures om de Klanteninformatie te beschermen. Echter, in het onwaarschijnlijke geval dat er zich een verlies of beschadiging voordoet van Klanteninformatie, is SMARTe niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijk verlies of beschadiging. Wij moedigen onze gebruikers aan om kopieën van alle geüploade Informatie op hun eigen systeem te bewaren.

SMARTe zal de Betalingsinformatie uitsluitend gebruiken voor het vervullen van aankoopverzoeken. Wij zullen Betalingsinformatie in een gecodeerde vorm opslaan en zullen deze niet opnieuw verkopen, delen of gebruiken zonder voorafgaande toestemming.

Hoe komt SMARTe aan de bedrijfsinformatie voor haar producten?

‍“Zakelijke contactinformatie” betekent alle volgende informatie zoals gebruikt in verband met het bedrijf of beroep van een persoon: Naam, titel, bedrijfsnaam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, werkadres, adres van het openbare beroepsprofiel, en/of aanvullende informatie zoals de aanduiding van de zakelijke rol en verantwoordelijkheid.

Met behulp van next-generation gerichte crawling bouwt SMARTe profielen op van zakenmensen en bedrijven, die we “Contacten” noemen, uit verschillende bronnen, waaronder bedrijfswebsites, jaarverslagen, sociale netwerken, beurzen, conferenties, gebruikersgroepen, publicaties, verenigingen, nieuwsberichten, technische documenten, lijstengidsen, gemeenschappen, blogs, persberichten, bedrijfsrapporten, vaktijdschriften, tijdschriften, nieuwsbrieven, professionele en sociale netwerksites en zoekmachines, enz.

Zodra wij zakelijke Informatie over een persoon of bedrijf hebben verzameld, combineren wij meerdere vermeldingen van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf in een CONTACTS. De resulterende Master of Contacts (de “MASTER”) wordt vervolgens ter beschikking gesteld van de gebruikers van de Site en onze klanten en strategische partners.

SMARTe producten en diensten

‍SMARTe verzamelt informatie over bedrijven en hun werknemers, met inbegrip van zakelijke contactinformatie over leidinggevenden, besluitvormers en andere werknemers van het bedrijf. De verzamelde informatie is vergelijkbaar met de informatie die doorgaans wordt vermeld op een online professioneel profiel, een visitekaartje, een zakelijke e-mailhandtekening etc., waaronder: naam, bedrijfsnaam, functietitel, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk adres en de URL van de bedrijfswebsite. SMARTe verzamelt, verifieert en organiseert deze gegevens ten behoeve van het licenseren van dergelijke informatie aan SMARTe klanten en strategische partners voor verkoop- en marketingdoeleinden.

SMARTe verkrijgt data voor haar database uit web crawling, onderzoek uit de eerste hand, inclusief telefonische interviews en publiek beschikbare bronnen, derde-partij licentiegevers, en crowd-sourcing etc.; Alle zakelijke contact informatie die SMARTe verkrijgt via een van de voorgaande middelen wordt geverifieerd door SMARTe’s technologieën en in-house onderzoeksteam, en informatie die onjuist of irrelevant blijkt te zijn voor de doeleinden van de Diensten wordt verwijderd en gewist. SMARTe streeft ernaar om zeer accurate zakelijke contactinformatie te publiceren over invloeden en beslissers en andere agenten en werknemers van de bedrijven die zij profileert.

De algemene verordening gegevensbescherming GDPR voor inwoners van de EU

‍SMARTe voldoet aan de recente GDPR-verordening door gegevens te verwerken volgens de GDPR-normen. Onder GDPR zijn er zes gronden om persoonsgegevens te verwerken, deze zijn even geldig. Er zijn twee van deze die relevant zijn voor ons bedrijf (directe B2B-marketing) ze zijn: toestemming of legitiem belang. In overweging 47 van de GDPR staat:

“De verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden kan worden beschouwd als uitgevoerd voor een gerechtvaardigd belang.” Het gebruik van gerechtvaardigd belang als basis voor B2B-marketing houdt in dat ervoor moet worden gezorgd dat aan de belangrijkste voorwaarden is voldaan:“De verwerking moet verband houden met de gerechtvaardigde belangen van uw bedrijf of van een bepaalde derde, op voorwaarde dat de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van het bedrijf.”

“De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de organisatie.”

Naast de bovengenoemde naleving deelt SMARTe GEEN persoonsgegevens met klanten / partners, worden alle gegevensverwerkingsactiviteiten geregistreerd, worden gevoelige gegevens zoals religie, politieke voorkeur, geslacht, leeftijd enz. niet opgeslagen, is er een UITDRUKKELIJK OPT-IN, OPT-OUT-proces en is SMARTe er trots op al meer dan 15 jaar zonder datalekken te werken

Als ‘gegevensverwerker’ volgt SMARTe Inc. de volgende vereisten inzake gegevensprivacy, waarbij de GDPR-wetgeving (artikel 13 en 14) wordt gerespecteerd. SMARTe stelt alle betrokkenen op de hoogte zoals vereist door GDPR artikel 13 of 14, al naar gelang het geval, en honoreert de rechten van betrokkenen zoals bepaald in de artikelen 12-23, inclusief het recht om vergeten te worden.

SMARTe informeert personen over het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens, de bewaartermijnen van de gegevens en met wie de gegevens zullen worden gedeeld. Dit is een belangrijke transparantievereiste onder de GDPR, waarbij privacy-informatie wordt verstrekt aan individuen op het moment dat hun persoonsgegevens worden verzameld. Wanneer SMARTe persoonsgegevens verkrijgt uit andere bronnen, verstrekken wij personen privacy-informatie binnen een redelijke termijn na het verkrijgen van de gegevens en niet later dan een maand. Indien informatie over een ingezetene van de EU in de SMARTe database is opgenomen, zal SMARTe deze persoon een mededeling doen toekomen die een gedetailleerd overzicht geeft van de informatie die SMARTe over deze persoon heeft, het doel waarvoor deze informatie zal worden gebruikt en het informeren van deze persoon over zijn of haar rechten met betrekking tot deze informatie, met inbegrip van het recht om te weten welke informatie SMARTe over hem of haar bezit, om dergelijke informatie te corrigeren, of om zich volledig uit te schrijven uit de gegevensverzameling. Deze personen kunnen zich uitschrijven uit de SMARTe database door een e-mail te sturen naar privacy@smarteprivacy.com.

De informatie die wij aan mensen verstrekken is beknopt, transparant, begrijpelijk, gemakkelijk toegankelijk en in duidelijke en heldere taal gesteld. Wij evalueren regelmatig onze privacy-informatie en werken die waar nodig bij. Als er sprake is van nieuw gebruik van de persoonsgegevens van een persoon, zorgen wij ervoor dat dit onder de aandacht wordt gebracht voordat wij met de verwerking beginnen.

Openbaarmaking van openbare profielen

Wij kunnen alle Zakelijke Informatie die onze gebruikers bijdragen voor opname in onze Directory, die wij verzamelen uit openbare webbronnen of die wij in licentie geven aan derden, beschikbaar stellen aan gebruikers van de Site, aan onze strategische partners en aan onze klanten.

Openbaarmakingen aan dienstverleners

SMARTe kan van tijd tot tijd Bedrijfsinformatie of andere verzamelde informatie vrijgeven aan dienstverleners, uitsluitend voor het leveren van functies die verband houden met onze werking van de Site en voor geen enkel ander doel. Bijvoorbeeld:

SMARTe maakt gebruik van dienstverleners voor het verwerken van creditcardbetalingen op onze Site. Wanneer u een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten van SMARTe, worden gegevens zoals uw naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens doorgegeven aan dienstverleners ter verificatie en voor het beheer van eventuele terugkerende betalingen.

SMARTe maakt gebruik van software die wordt gehost door een dienstverlener om ons te voorzien van informatie met betrekking tot de activiteiten van onze bezoekers op onze Site. Wanneer u onze Site bezoekt, kan deze dienstverlener namens ons cookies plaatsen en informatie ontvangen over uw surfactiviteiten op onze Site.

Openbaarmakingen om juridische redenen

‍Wij kunnen verzamelde informatie, met inbegrip van Bedrijfsinformatie, bekendmaken aan een derde partij indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of wenselijk is (i) om te voldoen aan wettelijke verzoeken, dagvaardingen, huiszoekingsbevelen of bevelen van openbare autoriteiten, inclusief om te voldoen aan vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving, (ii) om een overtreding van de wet aan te pakken, (iii) om de rechten, eigendom of veiligheid van SMARTe, haar gebruikers of het publiek te beschermen, of (iv) om SMARTe in staat te stellen haar wettelijke rechten uit te oefenen of te reageren op een rechtsvordering.

Mededelingen aan een koper van de Vennootschap

‍Indien ons bedrijf of vrijwel al onze activa worden overgenomen, of in het geval van een fusie of faillissement, kan informatie over jou en/of informatie die je verstrekt aan SMARTe behoren tot de overgedragen activa. U wordt via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Site op de hoogte gebracht van elke wijziging in het eigendom of het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van de keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Andere bekendmakingen

SMARTe Inc. voldoet aan de EU-VS-richtlijnen. Data Privacy Framework (EU-VS DPF) en de Britse uitbreiding naar de EU-VS. DPF en het Zwitsers-Amerikaanse Data Privacy Framework (Zwitsers-Amerikaans DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. SMARTe Inc. heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de EU-U.S. Kaderprincipes voor gegevensbescherming (EU-VS DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op basis van de EU-VS-richtlijnen. DPF en de Britse uitbreiding naar de EU-VS. DPF. SMARTe Inc. heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Swiss-U.S. Kaderprincipes voor gegevensbescherming (Zwitsers-Amerikaanse DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland op basis van de Zwitsers-Amerikaanse wetgeving. DPF. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-U.S. DPF-principes en/of de Swiss-U.S. DPF-principes, de principes zijn bepalend. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/ 

SMARTe Inc. is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) 

Wij willen particulieren graag informeren over de mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden, dat het individu zich kan beroepen op bindende arbitrage.